-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:2496 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

دانش آموزاني هستند كه در امتحانات نمي توانند نمره قبولي كسب كنند. آيا مي توانيم بدون اين كه ازجهت علمي اين گونه دانش آموزان شايستگي داشته باشند, به آنها نمره بدهيم , تا قبول شوند؟ البته منظور تبديل نمره 9به 10نيست , بلكه تبديل نمره هاي بسيار كم به قبولي است ; با توجه با اين كه من در محيطي تدريس مي كنم كه اگردانش آموز مردود شود يا ترك تحصيل كند, امكان سقوط در خلاف كاري ها بسيار سريع است .

برادر گرامي ميرباقر سيدزاده ; از اين كه با ما مكاتبه نموديد سپاسگزاريم . شما به عنوان دبير آموزش وپرورش بايد بر اساس قواعد ومقررات حاكم بر اين وزارتخانه و آنچه در حيطه وظيفه يك دبير و فرهنگي قرار دارد,عمل نماييد. كمك به دانش آموز در بدترين شكل بادادن نمره هاي غير واقعي شكل مي گيرد. اين دانش آموز با كمك غير واقعي و دريافت نمره اي كه استحقاق آن را ندارد نمي تواند ارتقاي علمي پيدا كند, بلكه در مراحل بعدي تحصيلات بامشكلات بيشتري مواجه مي شود و افت علمي او بسيار زيادتر مي شود.

بهترين مساعدت و كمك به اين گونه دانش آموزان , كمك و مساعدت جهت تقويت توانايي علمي آنان است دراين جهت اگر تلاش كنيد و وقت بگذاريد تا آنها را به مرتبه بالاتري از توانايي علمي برسانيد, شايد كار مشكلي باشد, اما سر انجام نيكوتري دارد. از اين رو شما بايد در اين جهت تلاش بكنيد سطح علمي آنان را بالا ببريد. در اين مسير اگر بر اثر اضطرار و مشكلات خاص , به دانش آموزان به صورت موردي و استثنايي مساعدت نماييد, اشكالي ندارد بهتر است اولياي آنها را بخواهيد. اگر كساني هستند كه بتوانند آنها را در رشته اي كه احتمال افت آنها مي رود,كمك كنند, خيلي بهتر است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.